Single Transverse Spin Asymmetries in Drell-Yan Lepton's Angular Distribution

Jianwei Qiu

[Qiu01.GIF] [Qiu02.GIF] [Qiu03.GIF] [Qiu04.GIF] [Qiu05.GIF]
[Qiu06.GIF] [Qiu07.GIF] [Qiu08.GIF] [Qiu09.GIF] [Qiu10.GIF]
[Qiu11.GIF] [Qiu12.GIF] [Qiu13.GIF] [Qiu14.GIF]
Combined PDF File